Ne! Vse naše gobe so s strani tretje osebe testirane na težke kovine, pesticide in herbicide.