JA! Vsaka sestavina uporabljena v mešanici WHOLE je preverjena za težke kovine kot so: Svinec, azren in živo srebro.