1. Cene

Vse cene v naši ponudbi vključujejo 9,5% ali 22% DDV. Cene so EXW in ne vključujejo stroškov dobave, transporta, zavarovanja ali kakršnih koli drugih posegov. DOBAVITELJ ima pravico do spremembe cen v primeru, da KUPEC ne naroči blaga ali storitev v roku veljavnosti predračuna. V primeru, da se dobava KUPCU zakasni na njegovo željo ima DOBAVITELJ pravico, da brez predhodne najave KUPCU zaračuna dodatne stroške, ki jih ima z zamudo dobave.

2. Registracija

Ob naročilu izdelka v spletni trgovini www.goodfood.si mora KUPEC izpolniti podatke. Za nakup so dovolj podatki o naslovu plačnika oz. naslov za dostavo in e-naslov. Z uspešno oddanim naročilom oz. nakupom na spletni strani KUPEC soglaša z vsemi pogoji poslovanja, ki so navedeni v spletni trgovini.

3. Naročanje

Vsa naročila potekajo preko spletne trgovine www.goodfood.si in so dostopna 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate lahko med vsemi objavljenimi izdelki. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec na spletni strani odda in potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za kupca. Pogodba bo shranjena pri našem podjetju, dostop do nje je možen osebno na naslovu podjetja, po pošti ali po e-pošti. Status naročila in spremembe naročila KUPEC prejme preko e-pošte, ki ga posreduje ob registraciji.

4. Plačilni pogoji

KUPEC v košarici izbere način plačila. Na voljo je plačilo z odkupnino (plačilo kurirju ob dostavi paketa) ali plačilo na transakcijski račun naveden na predračunu ali računu v navedenem roku, možno pa je tudi gotovinsko plačilo ob dogovorjenem osebnem prevzemu. V primeru, da KUPEC kasni s plačilom ima DOBAVITELJ pravico KUPCU obračunati zamudne obresti v višini obrestne mere NLB d.d. za kratkoročne kredite od dne izdaje računa do dne dejanskega prejema plačila. V primeru zamude plačila s strani KUPCA si DOBAVITELJ pridržuje pravico da ne izpolni – dobavi ostalih naročil KUPCU brez obligacij ali posledic zaradi neizpolnitve pogodbenih ali ponudbenih obveznosti na osnovi ostalih odprtih naročil. DOBAVITELJ ob naročilu izda račun in ga izroči KUPCU, katerega obveznost je, da izdani račun prevzame in ga zadrži. Ob spletnem naročilu je račun  priložen dobavljenemu blagu.

5. Dobava in cene dobave

Razpoložljivost izdelkov je na spletni strani ustrezno označena (na zalogi / ni na zalogi). Možna načina prevzema blaga sta osebni prevzem ali dostava. V primeru dostave se kot prevoznik uporabi GLS ali Pošta Slovenije. Rok dobave znaša 1 do 3 delovnih dni. O morebitni spremembi prevoznika je DOBAVITELJ dolžan opozoriti KUPCA. Z momentom podpisa transportnega potrdila s strani prevoznika DOBAVITELJ ne prevzema nikakršnega rizika zaradi poškodbe, izgube ali zakasnitve pošiljke, vse rizike od tega trenutka naprej nosi KUPEC. Stroški pošiljanja ob spletnem nakupu znašajo 3,99 EUR z DDV, v primeru osebnega prevzema ali spletnega nakupa nad 60 EUR KUPEC ne nosi stroškov dostave.

6. Prehod lastništva

Vse dokler DOBAVITELJ ne dobi v celoti plačan račun izstavljen za dobavljeno blago si pridržuje lastninsko pravico. V primeru, ko KUPEC proda to blago ali storitve naprej drugemu kupcu mora v svojih prodajnih pogojih navesti zadržanje lastninske pravice do svojega KUPCA dokler le ta ne poravna vseh obveznosti. V primeru, da KUPEC zavlačuje s plačilom v celoti ali je dobavljeno opremo ali storitve plačal le delno ima DOBAVITELJ izključno pravico, da blago zahteva nazaj tako od KUPCA, kot od KUPČEVEGA končnega KUPCA. DOBAVITELJ si pridržuje izključno pravico, da blago odpelje – si pridobi ponovno lastninsko pravico iz objekta v katerem se nahaja ne da bi za to kakorkoli odškodninsko odgovarjal. Vse dokler blago ni plačano, mora KUPEC neplačano blago jasno označiti, da je še vedno v lasti DOBAVITELJA. Dokler blago ni plačano, ga KUPEC ne sme knjižiti kot svoje osnovno sredstvo ali ga potrošiti v svoji proizvodnji. Vse dokler blago ni v popolnosti plačano ima DOBAVITELJ pravico vpogleda v poslovne podatke KUPCA komu je eventualno prodal blago, da ga lahko DOBAVITELJ sledi do končnega kupca – porabnika. V primeru, da KUPEC nezakonito uporablja kopije programske opreme se proti njemu uvedejo ustrezni postopki.

7. Zamenjava blaga

KUPEC ima pravico vrniti izdelek brez kakršnega koli razloga v roku 14 dni. O želeni zamenjavi nas mora obvestiti v roku 14 dni od prejema blaga na info@goodfood.si V naši vednosti in po dogovoru nam artikel na svoje stroške pošlje nazaj ali osebno dostavi na sedež podjetja in posredovali mu bomo drugega, v skladu z dogovorom. Pogoj za tovrstno menjavo je, da je izdelek v originalni embalaži in v popolnoma enakem stanju, kot ga je ob nakupu prejel.

8. Preklic naročila in neprevzem pošiljke

KUPEC lahko svoje naročilo prekliče v roku dveh ur po oddaji naročila. V primeru pravočasnega preklica naročila, KUPCU v zvezi s tem ne nastanejo nobeni stroški. Naročilo prekličete po e-pošti na info@goodfood.si.
KUPEC lahko svoje naročilo prekliče tudi kasneje vendar samo v primeru, da mu preko e-pošte sporočimo, da artikel katerega je naročil začasno ni na zalogi.

9. Pravica do odstopa od pogodbe

KUPEC ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh od prejetja blaga podjetju sporoči oz. poda izjavo, da odstopa od pogodbe (nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je KUPEC podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. KUPEC ima za tem 14 dni časa, da blago vrne v nespremenjeni količini in obliki ter ga pošlje podjetju na sedež podjetja. Edini strošek, ki bremeni KUPCA v zvezi z odstopom pogodbe (nakupa), je neposreden strošek vračila blaga. Vračila blaga z odkupninami ne sprejemamo. Šteje se, da KUPEC pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.Vračilu KUPEC obvezno priloži kopijo računa. Kupnina za izdelek pa se mu vrne na bančni račun (TRR), ki ga posreduje ob vračilu blaga.

10. Podatki in varstvo podatkov

DOBAVITELJ se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov KUPCA. DOBAVITELJ bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje reklamnega in informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Slike oz. fotografije artiklov, ki so objavljene v spletni trgovini GoodFood.si , so zaradi specifike spletne trgovine digitalno obdelane, zato ne izključujejo odstopanja v barvnem odtenku prejetega artikla.  Do razlik v barvnem odtenku artikla lahko pride tudi zaradi uporabe različnih nastavitev zaslonov in uporabe različnih naprav za dostop do spletne trgovine. Vsaka naprava (računalnik, mobilni telefon, dlančnik…) prikazuje barve in barvne odtenke z določenim odstopanjem od dejanskega stanja.

12. Pritožbe, reklamacije in informacije

KUPEC lahko pritožbe v zvezi z našimi izdelki, ravnanji ali odločitvami poda ustno ali pisno na poslovni sedežu podjetja.

Vaše pisne pritožbe bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času.

V primeru spora, ki ga ni možno rešiti izven sodno, je za rešitev le-tega pristojno sodišče.
.
Spletno reševanje sporov preko platforme SRS:

KUPCI, ki bodo pri spletnem nakupu naleteli na težavo, bodo pritožbo lahko v jeziku po svoji izbiri vložili na spletu preko platforme SRS. Ta bo DOBAVITELJA obvestila, da je bila proti njemu vložena pritožba. KUPEC in DOBAVITELJ se bosta nato dogovorila o organu ARS, prek katerega bosta reševala spor. Izbrani organ ARS bo prek platforme SRS prejel vse podrobnosti o sporu. Povezava na platformo za SRS je dostopna tukaj.